palesh
28 آبان 1401 - 09:13

اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور نیازمند ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار

ایلام-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور نیازمند ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالله خادمی با بیان اینکه برای اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: برای اتصال ایلام به شبکه ریلی ۷۲ کیلومتر باید از راه آهن اسلام اباد به سمت خسروی ساخته شود تا به ایلام برسیم. خبرگزاری مهرراه آهنابادخسروی ساختهوی افزود: از این ۷۲ کیلومتر، ۳۴ کیلومتر آن در دو قطعه از سمت اسلام آباد به ایلام و ایلام به ابتدای مسیر در اسلام آباد تحویل پیمانکار شده است. ۲ قطعه باقی مانده آن در حال مطالعه برای تحویل به پیمانکار است. قطعهایلامقطعهمعاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل همچنین با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی‌ها در استان ایلام حدود ۱۶۰۰ مسیر جدید بزرگراه و ریلی باید ساخته شود، گفت: از این عدد حدود ۱۹۷ کیلو متر مسیر اصلی و بزرگراهی ساخته شده و ۲۵۰ کیلومتر نیز در دست احداث است. حمل و نقل۱۶۰۰کیلو متربزرگراهی
منبع: مهر
شناسه خبر: 864191